Organisa­sjonen vår

Vi er ein tradisjonell linjeorganisasjon med fem forretningsområde og fire støtteområde.