Organisa­sjonen vår

Vi er ein tradisjonell linjeorganisasjon med fire forretningsområde og fire støtteområde.

Organisasjonskart

Organisasjonskart