Kapittel 2: Introduksjon

Nøkkeltall for pensjons­ordningene SPK administrerer

Medlemsvirksomheter og medlemmer  201720162015
Medlemsvirksomheter i pensjonsordningene* Antall  1 413 1 430 1 480
Medlemmer Antall  1 075 000 1 069 000 1 054 000
Yrkesaktive medlemmer  Antall  302 000 302 000  300 000 
Delvis yrkesaktive og delvis pensjonister  Antall  15 000 15 000  15 000 
Pensjonister Antall  283 000 275 000  267 000 
Personer med rettighet fra tidligere arbeidsforhold** Antall  475 000 477 000  472 000 
Tjenestepensjon        
Opptjente pensjonsrettigheter Mill. kroner  530 000 509 000  492 000 
Pensjonspremie Mill. kroner  21 400 15 100  15 500 
Utbetalte pensjoner  Mill. kroner  26 700 25 800  24 900 
Lån        
Utlånsportefølje  Mill. kroner  49 300 58 300  75 000 
Søknader om boliglån  Antall  5 000 4 500  6 400 
Lånekunder  Antall  49 800 56 800 68 900 
Personskadeforsikring        
Premieinntekter  Mill. kroner  235 239 226
Utbetalte personskade- og gruppelivserstatninger (inkl. avgift NAV og div. honorarer)  Mill. kroner  308 269 238
Kapitalforvaltning        
Fondsmidler i Apotekordningen  Mill. kroner  9 293 8 500 7 800
Årlig avkastning på fondsmidlene i Apotekordningen  Prosent 5,1 4,8 2,4
Interne nøkkeltall        
Gjennomsnittlig årsverk*** Antall  375 385 383
Driftskostnader Mill. kroner  518 544 594
Lønnsandel av driftskostnader  Prosent 46 49 48
Lønn og sosiale kostnader per årsverk**** Kroner  632 000 694 000 743 000

* Antall medlemsvirksomheter har gått ned fra 2016 til 2017. Hovedårsaken er restrukturering av Den norske kirke samt universitet- og høyskolesektoren.
** Arbeider ikke lenger i virksomhet knyttet til SPK, men har pensjonsrettigheter hos SPK (oppsatt rett).
*** Vi rapporterer på gjennomsnittlig årsverk i løpet av året, mens vi tidligere rapporterte på årsverk ved utgangen av året.
**** Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte pensjonskostnader

Last ned hele kapittel 2