Kapittel 3.4

Rede­gjørelse for våre produkt- og tjeneste­områder

I en forvaltningsbedrift er det ikke bunnlinjen som forteller hvilke verdier som er skapt i løpet av et år. For å vise verdien av arbeidet vårt, må vi fortelle hva vi oppnår – både samlet som organisasjon, og innenfor hvert produkt- og tjenesteområde.

Figur 3.2

 Dette tilbyr vi: Klikk på bildet for å åpne større versjon. 

I dette delkapittelet finner du redegjørelsene for de enkelte produkt- og tjenesteområdene. Det er mye å lese, og du vil oppleve at samme tema er omtalt flere steder – fra ulike vinkler. Slik må det bli.

SPK er en linjeorganisasjon. Men svært mange av våre leveranser er avhengige av prosesser som går på tvers av de organisatoriske skillelinjene. Det gjør rapporteringen vanskelig.

Du kan velge å lese de følgende sidene som en redegjørelse for alt vi foretok oss i 2015. Alle mål og resultater. Alle endringer vi har gjennomført og endringer vi forbereder oss på. Men du kan også lese dette delkapittelet som en oppsummering av alt som skal til for å gi drøyt én million mennesker trygghet i livets ulike faser.

Det er dette pensjon, boliglån og forsikring egentlig handler om. 

Slik er kapittel 3.4 inndelt: