Trygdeoppgjøret utsettes til høsten

Regjeringen har bestemt at trygdeoppgjøret for 2020 skal utsettes på grunn av koronasituasjonen. Dette får ingen konsekvenser for størrelsen på pensjonen til deg som er medlem hos oss. Regulering av grunnbeløpet vil gjelde som vanlig fra mai, men selve oppgjøret utsettes til høsten.

Det årlige trygdeoppgjøret regulerer grunnbeløpet (G) og pensjonene i folketrygden. Normalt gjennomføres denne G-reguleringen i mai. I år utsettes trygdeoppgjøret til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret. 
 
- Regjeringen har kommet til at årets trygdeoppgjør bør utsettes til høsten, slik at det kan gjennomføres etter lønnsoppgjøret i frontfaget som vanlig. Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai, slik at utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Regjeringen. 

Trygdeoppgjøret skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag på årlig lønnsvekst, som normalt fastsettes etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.