Statens pensjonskasse skal bistå NAV

Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid. Daglig mottar NAV tusenvis av søknader om dagpenger, og påtrykket på saksbehandlerne i NAV er stort. Statens pensjonskasse (SPK) har derfor tilbudt NAV 12 saksbehandlere til å bistå i saksbehandling av søknader om dagpenger.

NAV-direktør Sigrun Vågeng sier hun er svært glad for bistanden fra Statens pensjonskasse.

- Vi ser fram til å få 12 dyktige og erfarne saksbehandlere som raskt kan sette seg inn i våre oppgaver og hjelpe folk som har kommet i en vanskelig situasjon nå. Vi er veldig takknemlige for at Statens pensjonskasse stiller opp, sier Vågeng.

Etatene er nå i dialog om hvordan dette praktisk skal løses. Oppstart blir fra 1. mai med et tidsperspektiv på 3-6 måneder.

- Vi ønsker å bidra i den store dugnaden. Statens pensjonskasse har per nå tilnærmet normal drift, på tross av at nesten alle våre ansatte jobber hjemmefra. Det har gjort det mulig for oss å tilby NAV bistand i deres viktige oppgave med å hjelpe folk som har kommet i en akutt vanskelig situasjon. At vi hjelper NAV i en periode skal ikke gå ut over det vi skal levere til våre kunder og medlemmer, sier administrerende direktør Finn Melbø i SPK.

Portrett av Sigrun Vågeng, administrerende direktør i NAV Portrett av Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse
Sigrun Vågeng, Arbeids- og velferdsdirektør. Foto: Eivind Skifjeld Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse. Foto: Sivert Almvik/SPK

 

Trykk på bildene for å laste ned. Pressebilder må krediteres fotograf.