Nav-saken kan ha påvirket pensjon fra Statens pensjonskasse

Feiltolkingen av regelverket hos NAV kan indirekte ha påvirket uførepensjonen fra oss. Vi er avhengig av å få beskjed fra NAV for å vite hvem dette kan gjelde.

Bestemmelsen i EØS sin trygdeforordning fra 2012, som NAV har feiltolket, gjelder ikke for Statens pensjonskasse (SPK). Hvor du bor i verden, eller oppholder deg, har ikke betydning for retten til pensjon fra oss.

Men, enkelte av våre medlemmer kan være indirekte berørt av NAVs feiltolkninger av regelverket. Årsaken er at vi som hovedregel følger NAVs vedtak.

Vi har tett dialog med NAV

- Vi er i tett dialog med NAV. Hvis NAV har gjort feil som har berørt rettighetene til noen av våre medlemmer, vil vi selvsagt rette opp i det så raskt vi kan. Men vi er helt avhengig av å få oversikt fra NAV om hvem dette kan gjelde for, sier Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse.

Les mer om feiltolkning av EØS-reglene på nav.no.