Rentekutt til alle fra 1. juli

Fra 1. juli går boligrenten i SPK ned til 2,08 prosent. Den nye renten gjelder for samtlige eksisterende og nye lånekunder.

Den nye boliglånsrenten på 2,08 prosent i Statens pensjonskasse gjelder fram til 1. september 2018. Hva som blir renten etter det blir klart i begynnelsen av juli.

Som medlem hos oss kan du søke om inntil 2 millioner kroner i lån. Dersom din partner også er medlem, kan dere låne 4 millioner til sammen.

*) Den effektive renten blir 2,14 prosent forutsatt lån på 2 millioner kroner med månedlige forfall over 20 år med annuitet.