Nå kan du søke om to millioner i bustadlån

Derseom du er tilsett i ei verksemd tilknytta Statens pensjonskasse kan du nå søke om opptil 2 millioner kroner i bustadlån.

Auka i låneramma for medlemmer av Statens pensjonskasse frå 1,7 millioner til 2 millionar er eit resultat av tariffoppgjeret i staten, som vart fullført etter mekling denne uka. Den nye hovudtariffavtalen i staten gjeld frå 1. mai, og utvidinga av låneramma gjeld altså umiddelbart.

For øvrig gjeld dei samme vilkåra som tidligare for å søke bustadlån i SPK. Hvis de er to i husstanden som er medlemmer, kan begge søke om bustadlån hos oss. De kan då søke om til saman 4 millionar kroner i lån, men de må sende to separate søknadar.