Nå kan du søke om to millioner i boliglån

Hvis du er ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse kan du nå søke om opptil 2 millioner kroner i boliglån.

Økningen i lånerammen for medlemmer av Statens pensjonskasse fra 1,7 millioner til 2 millioner er et resultat av tariffoppgjøret i staten, som ble fullført etter mekling denne uken. Den nye hovedtariffavtalen i staten gjelder fra 1. mai, og utvidelsen av lånerammen gjelder altså umiddelbart.

For øvrig gjelder de samme betingelser som tidligere for å søke boliglån i SPK. Hvis dere er to i husstanden som er medlem, kan dere begge søke om boliglån hos oss. Dere kan da søke om til sammen 4 millioner kroner i lån. Dere må imidlertid sende to separate søknader.