Godkjent dokumentasjon for AFP-etteroppgjør

Statens pensjonskasse (SPK) sender i disse dager ut varselbrev til de av våre AFP-pensjonister som ser ut til å ha tjent for mye eller for lite i inntektsåret 2016 – sett i forhold til inntekten de har meldt inn.

Etteroppgjøret er basert på informasjon fra skattemyndighetene om inntekten din for inntektsåret. Vi sammenligner denne inntekten med den inntekten som var lagt til grunn for beregningen av pensjonsutbetalingene for dette året.

Hvis det viser seg at den faktiske inntekten din - etter at du gikk av med pensjon - avviker med mer enn 15.000 kroner fra den inntekten pensjonen er beregnet etter, fastsetter vi en ny pensjonsgrad. Du får da enten etterbetalt pensjon, eller må tilbakebetale dersom du har fått for mye utbetalt. Vi har nå sendt ut et brev i forbindelse med etteroppgjøret der dere som hadde AFP i 2016 blir bedt om å dokumentere inntekten.

Inntekt som påvirker pensjonen din

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteligningen, inngå i etteroppgjøret.

Dette inkluderer blant annet

  • arbeidsinntekt fra privat og offentlig virksomhet
  • styrehonorarer
  • honorarer for ulike tillitsverv
  • feriepenger som er opptjent fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis AFP første gang

Inntekt som ikke påvirker pensjonen din

Det er viktig at inntekt som ikke skal påvirke pensjonen din, holdes utenfor.

  • Inntekt du hadde før du tok ut AFP første gang. Hvis du tok ut hel eller delvis AFP for første gang i 2016, trenger vi dokumentasjon på inntekten du hadde før du tok ut AFP. Godkjent dokumentasjon er lønnsslipp(er) og/eller lønns- og trekkoppgave som viser hvilken inntekt du hadde i perioden fra 01.01.2016 og frem til du tok ut AFP.
  • Feriepenger utbetalt i 2016 som kommer fra arbeid før du tok ut AFP. Hvis du fikk utbetalt feriepenger i 2016 som var opptjent fra arbeid før du tok ut AFP første gang, trenger vi dokumentasjon på dette. Godkjent dokumentasjon er lønnsslipp som viser feriepengegrunnlaget siste måned før du tok ut AFP første gang, eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver.
  • Inntekt opptjent etter at du fylte 67 år. Hvis du fylte 67 år mellom 01.01.2016 og 01.12.2016, trenger vi dokumentasjon på inntekten som er opptjent fra måneden etter at du fylte 67 år. Godkjent dokumentasjon er alle lønnsslipper som viser inntekten som er opptjent i månedene etter at du fylte 67 år og ut 2016.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å sende dokumentene dine tilbake.

Behandlingen av etteroppgjøret vil ta litt tid, men du vil høre fra oss uansett utfall.

PS! NAV beregner etteroppgjøret når du er mellom 62 og 64 år. Fra året du fyller 65, er det SPK som beregner etteroppgjøret.