Alle parter klare for ny tjeneste­pensjon

– Nå må vi komme i gang! Dette var statssekretær Christl Kvam (H) og representanter fra alle sider av arbeidslivet enige om da de møttes til paneldebatt for å diskutere ny offentlig tjenestepensjon.


Christl Kvam (H) er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Paneldebatten var en del av fagseminaret og boklanseringen som SPK arrangerte på Handelshøyskolen BI onsdag formiddag.

Temaet var statlige tjenestepensjoner, og drøyt 200 gjester var samlet da statssekretær Christl Kvam holdt åpningstalen på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi MÅ ha en ny offentlig tjenestepensjon. Jeg er veldig glad for at vi har et godt klima for å løse en så stor oppgave, sa hun.

 
Analytiker og journalist Aslak Bonde ledet en bredt sammensatt paneldebatt. Fra venstre: Elisabeth Holvik  (sjeføkonom, Sparebank 1), Stein Gjerding (sjeføkonom, Spekter), Tor Arne Gangsø (direktør for arbeidsliv, KS), Dag Westhrin (sekretær, LO Stat), Pål N. Arnesen (leder, YS Stat), Ragnhild Lied (leder, Unio), Anders Kvam (leder, Akademikerne Stat), Christl Kvam (statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet).

Debatten, som kom etter at SPK hadde lansert sin jubileumsbok om statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år, viste at partene nå virkelig er klare for å sette seg til forhandlingsbordet. Noe administrerende direktør Finn Melbø var svært glad for å høre.

SPK-direktørens appell: – I SPK har vi over én million medlemmer og rundt 1 400 arbeidsgivere som venter på å få vite hvordan pensjonen deres vil bli. Det haster! Vi venter på en løsning, og jeg blir optimistisk når jeg hører at dere er enige om svært mye, fastslo Melbø. Men han understreket samtidig at pensjon handler om de lange linjer.

– Dere, som er parter i arbeidet med å forme ny offentlig tjenestepensjon, må først og fremst sørge for å finne en løsning som er god – og som står seg over tid, sa han.

I historiens lys

Det var nettopp med tanke på de lange linjer at SPK hadde invitert partene til paneldebatt. Anledningen var SPKs 100-årsjubileum, og lansering av jubileumsboken «Pensjonsløftet», som ikke er en tradisjonell jubileumsbok.

«Pensjonsløftet» beskriver utviklingen av de statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år. Den viser at dagens diskusjonstemaer – for eksempel særaldersgrenser og fondering – var minst like aktuelle, og minst like vriene, for de som sørget for at Statens pensjonskasse ble etablert i 1917.


Før paneldebatten fikk tilhørerne en grundig gjennomgang av junileumsboka. Her ser vi en samtale mellom forfatter Harald Espeli (i midten) og de to faglige kommentatorene Harald Rinde (til venstre) og Jørn Øyrehagen Sunde (til høyre). Aslak Bonde (ytterst til venstre) ledet samtalen.

I salen satt gjester fra flere departementer, forvaltningen, andre pensjonsleverandører, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, andre samarbeidspartnere, kunder og SPK-ansatte.