Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Overgang til alderspensjon

Uførepensjonen skal omregnes til alderspensjon fra måneden etter at du når aldersgrensen for stillingen din.

Uførepensjon blir normalt beregnet etter den stillingsstørrelsen du har når du blir ufør. Alderspensjonen blir beregnet som gjennomsnitt av de 30 beste årene med opptjeningstid. Dersom stillingsstørrelsen da vi beregnet uførepensjon er ulik gjennomsnittlig stillingsstørrelse, skal pensjonen omregnes ved overgang til alderspensjon.

For de fleste vil det ikke bli noen endring i pensjonen fra aldersgrensen. Andre kan få en økning eller reduksjon av pensjonen, avhengig av gjennomsnittlig stillingsstørrelse Stillingsstørrelse Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om gjennomsnittlig stillingsstørrelse lukk .

Pensjonen vil også bli omregnet dersom du har hatt uførepensjon beregnet etter yrkesskadefordel eller du har hatt vesentlig høyrere lønn tidligere i karrieren.

Når du blir 67 år

Når du blir 67 år, må du ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV). For at vi fortsatt skal kunne utbetale uførepensjon, er det viktig at du fra fylte 67 år mottar alderspensjon fra folketrygden i minst samme prosentandel som du har uførepensjon fra oss.

Når det nærmer seg aldersgrensen

Uførepensjon fra oss blir regnet om til alderspensjon ved  aldersgrensen Aldersgrense De fleste stillinger har aldersgrense 70 år. Aldersgrense er ikke det samme som pensjonsalder. Pensjonsalder er når du kan gå av med pensjon, aldersgrense er når du må gå av. Mer om aldersgrensen lukk for stillingen. De fleste stillinger har 70 års aldersgrense, men det er også en del som har lavere aldersgrense, såkalt særaldersgrense Særaldersgrense Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år, som er vanlig. Det kaller vi særaldersgrense. Mer om særaldersgrense lukk .

Du trenger ikke søke for å få pensjonen hos oss omregnet til alderspensjon.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Du er kanskje også interessert i ...

Ord og uttrykk om pensjon

Sist oppdatert: 29.02.2012