Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger

Du kan ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse dersom du har arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Dersom du som medlem i Statens pensjonskasse får arbeidsavklaringspenger fra NAV, kan du søke uførepensjon fra oss. Uførepensjon fra Statens pensjonskasse kan innvilges for samme periode som vedtaket fra NAV.

Uførepensjon herfra skal samordnes Samordning Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser ubetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres. Mer om samordnes lukk med arbeidsavklaringspengene.

Hvis du er mindre enn 50 prosent ufør, kan du søke om uførepensjon fra oss selv om du ikke søker om, eller mottar, ytelser fra NAV.

Slik søker du uførepensjon hos oss

Tidligere medlem og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden

Dersom du er tidligere medlem og har arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, har du ikke rett til pensjon fra Statens pensjonskasse.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 02.01.2013