Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Tilrettelegging av arbeidsplassen

Det er mye som kan gjøres for å tilrettelegge arbeidsplassen din dersom du har fått nedsatt arbeidsevne.

Vi vil derfor gjøre deg oppmerksom på at arbeidsgiver har et ansvar for å legge forholdene til rette for at du kan fortsette helt eller delvis i stilling.

Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har et hovedansvar for å legge forholdene til rette for arbeidstakere som har problemer med arbeidet på grunn av sykdom eller skade. I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiveren, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at du kan få eller beholde et passende arbeid. Du skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i ditt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging.

Dersom du på grunn av sykdom eller skade ikke lenger kan utføre det arbeidet du har, kan det være aktuelt med tilrettelegging eller tiltak på arbeidsplassen. Tiltakene bør settes i verk så tidlig som mulig i sykelønns-/sykepengeperioden.

Gjennomføringen skal skje i samråd med NAV, og du vil fortsatt ha rett til sykelønn/sykepenger.

Kontakt NAV for mer informasjon om tilrettelegging av arbeidsplassen.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 12.01.2011