Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Uførepensjon

Må du redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Uførepensjon utbetales vanligvis når du har vært sykmeldt i ett år.

  • Vi kan innvilge hel eller delvis uførepensjon
  • Uførepensjonen kan være fast eller midlertidig
  • Ingen nedre grense for hvor stor del uførepensjon du kan gå av med

Vilkår for uførepensjon