Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Delingstall

Både alderspensjon i folketrygden og alderspensjon i Statens pensjonskasse skal levealdersjusteres Levealdersjustering Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Mer om levealdersjusteres lukk . Det betyr at pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Dersom du opptjener alderspensjonen i folketrygden etter ny modell, gjøres det ved å dele  pensjonsbeholdningen Pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdningen er totalsummen som alderspensjonen fra folketrygden beregnes ut fra. Mer om pensjonsbeholdningen lukk din på et såkalt delingstall.

Hvem gjelder delingstall for?

Delingstallet gjelder kun for beregning av pensjon fra folketrygden. Delingstallet gjelder alle som opptjener pensjon etter nye regler, den såkalte alleårsregelen Alleårsregelen Grunnprinsippet er at inntektspensjonen fra folketrygden skal opptjenes gjennom hele ditt yrkesaktive liv. Mer om alleårsregelen lukk  .

  • Hvis du er født i 1963 eller senere, vil du opptjene all alderspensjon i folketrygden etter alleårsregelen.
  • Hvis du er født i årene 1954 til 1962, vil du opptjene alderspensjon i folketrygden delvis etter den gamle  besteårsregelen Besteårsregelen Besteårsregelen er den gamle opptjeningsmodellen i folketrygden, hvor pensjonen beregnes ut fra de 20 årene med høyest lønn. Besteårsregelen skal gradvis fases ut. Mer om besteårsregelen lukk og delvis etter den nye alleårsregelen.
  • Delingstall berører ikke deg som er født i 1953 eller tidligere. Det skyldes at du fortsatt vil opptjene pensjon i folketrygden etter besteårsregelen.

Beregner forventet levealder

NAV har utarbeidet prognoser for alle årskull fra 1954 - 2000. Statistisk sentralbyrå regner ut endelige delingstall for uttaksaldre mellom 62 år og 75 år innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år. Dette er likt for kvinner og menn og alle yrkesgrupper.

Delingstallet er fastsatt nøytralt. Det betyr at den totale pensjonen du kan regne med å få utbetalt gjennom livsløpet ikke vil bli påvirket av tidspunktet du velger å ta ut pensjonen din.

Et eksempel

Delingstallet forteller hvor mange år en person i ditt årskull forventes å leve etter å ha gått av med pensjon. Er du født i 1963, er det anslått at du kan få følgende delingstall:

62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år
20,06 19,25 18,44 17,63 16,83 16,02

Hvis du har en pensjonsbeholdning på 4 millioner kroner når du fyller 62, får du utbetalt en årlig pensjon på 199 402 kroner (4 000 000 / 20,06).

Sist oppdatert: 09.12.2014