Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Når er du forsikret?

Du er forsikret fra første arbeidsdag. Skaden må ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og den må falle inn under lovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge eller utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Du er forsikret uavhengig av hvem som er skyld i skaden.

Sjekk lovens definisjon

Skiftet jobb eller ikke lenger i arbeid?

Det er forsikringsselskapet til den arbeidsgiveren du hadde på det tidspunktet skaden ble konstatert, som er ansvarlig for din yrkesskadeforsikring.

Med konstateringstidspunkt menes ulykkestidspunktet eller det tidspunktet du første gang oppsøkte lege for sykdommen eller skaden, eller første gang du meldte et krav til din arbeidsgivers forsikringsselskap – som i loven kalles forsikringsgiver.

Dersom du dør av en yrkessykdom uten å ha oppsøkt lege for sykdommen eller meldt krav til forsikringsgiver, er det dødstidspunktet som er konstateringstidspunktet.

Dersom du ikke lenger er i arbeid når skaden konstateres, er det forsikringsselskapet til din siste arbeidsgiver som står ansvarlig for din yrkesskadeforsikring.

Foreldet etter tre år

Loven sier at en arbeidstakers krav mot en forsikringsgiver foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret da du fikk – eller burde ha skaffet deg – nødvendig kunnskap om skaden eller sykdommen som ligger til grunn for kravet.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 20.06.2011