Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.3817.142

Slik beregnes ektefellepensjon

1. januar 2001 ble de såkalte nettoreglene innført. De fleste ektefellepensjonene i Statens pensjonskasse blir likevel fortsatt beregnet etter de såkalte bruttoreglene, men frem i tid vil dette endre seg.

Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle, eller sagt på en annen måte; 60 prosent av alderspensjonen.

En såkalt full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Din avdøde ektefelle var i jobb

Hvis den avdøde ektefellen din fortsatt var i jobb, vil vi ta med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner ektefellepensjonen.

Din avdøde ektefelle var pensjonist

Hvis den avdøde ektefellen din var AFP-pensjonist mellom 62 og 65 år, vil vi ta med opptjeningstiden helt frem til aldersgrensen for stillingen når vi beregner ektefellepensjonen

Hvis den avdøde ektefellen din var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner ektefellepensjon.

Størrelsen på pensjonen er dermed ikke bare avhengig av din avdøde ektefelles lønn, pensjonsgrunnlag og opptjenestetid, men også av hvilken beregningsmåte vi skal benytte.

Nettoberegnet ektefellepensjon

Vi  samordner Samordning Pensjonen fra Statens pensjonskasse og andre offentlige tjenestepensjonsordninger skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordning foregår ved at folketrygdens ytelser ubetales i sin helhet, mens tjenestepensjonen reduseres. Mer om samordner lukk ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i Overføringsavtalen. Overføringsavtalen Har du vært medlem av flere offentlige tjenestepensjonsordninger, vil en egen overføringsavtale sikre at de ulike periodene blir slått sammen. Mer om Overføringsavtalen. lukk .

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon samordner vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner. Også her er det greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen.

Bruttoreglene blir i tillegg nyansert videre i forhold til om du har inntekt ved siden av ektefellepensjonen. Dette er avhengig av kjønn og når medlemskapet i Statens pensjonskasse begynte.

Mer om samordning av etterlattepensjon

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 14.03.2011