Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder

 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.07.2000
 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og dødsfallet skjedde 01.02.2010 eller senere og
  • din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.10.1976 og
  • ekteskapet deres ble inngått før 01.01.2010 
 • kvinner som er blitt enker før 01.02.2010 etter menn med medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976
 • andre gjenlevende ektefeller enn kvinner etter punktet ovenfor, hvor
  •  avdøde hadde medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976 og
  •  dødsfallet skjedde mellom 01.01.1994 og 01.02.2010

Beregning av pensjonen

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

 • opptjeningstid Opptjeningstid Den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse kalles opptjeningstid. Dette vil normalt si den tiden du jobbet i en statlig stilling og har betalt pensjonsinnskudd. Mer om opptjeningstid lukk
 • pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekten det er trukket pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Mer om pensjonsgrunnlag lukk
 • stillingsstørrelse Stillingsstørrelse Hvor mye heltid og deltid du har jobbet i yrkeskarrieren din, avgjør størrelsen på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om stillingsstørrelse lukk

Vi samordner bruttoberegnet pensjon pensjon med blant annet ytelser fra folketrygden.

Et eksempel

 • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
 • Opptjeningstid: 25 år
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 % * 25/30 = 165 000 kroner

* før samordning Samordning av ektefellepensjon Ektefellepensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnes med pensjon fra folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et såkalt samordningsfradrag Mer om samordning lukk og eventuell reduksjon på grunn av egen arbeidsinntekt.

Egen inntekt og brutto ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert i forhold til egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

01.10.1976

Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen blir ikke redusert hvis:

 • Du er enke etter en mannlig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976.
 • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente etter 31.12.1993.

Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.

Ektefellepensjonen blir redusert hvis:

 • Du er enke eller enkemann etter en arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse 01.10.1976  eller senere.
 • Du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente før 01.01.1994.   

Les mer om egen arbeidsinntekt og tjenestepensjon ved siden av ektefellepensjon.  

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 11.12.2012