Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Hvem er medlem?

Hvis virksomheten du jobber i er tilknyttet Statens pensjonskasse, er du medlem. Er du usikker, spør pensjonsansvarlig hos arbeidsgiveren din, eller sjekk siste lønnsslipp.

Statens pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i staten og skoleverket. I tillegg er mange innen forskningssektoren, forskjellige forvaltningsbedrifter og flere andre virksomheter, for det meste innen offentlig sektor, tilknyttet oss.

Du er medlem dersom det står "Pensjonstrekk Statens pensjonskasse 2 %" - eller lignende - på lønnsslippen din.

Dersom du mottar alders- eller uførepensjon fra oss, er du også medlem.

Medlemskapet er kollektivt. Det betyr at du har både rett og plikt til å bli medlem dersom du er ansatt hos en arbeidsgiver tilknyttet Statens pensjonskasse.

Jobber du deltid?

Du må jobbe 14 timer eller mer per uke for å bli medlem. For lærere i skoleverket er minstegrensen for medlemskap 35 prosent av full stilling.

Husk! For yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjelder ikke regelen om minstegrense. Har virksomheten du jobber i en forsikringsavtale med Statens pensjonskasse, er du forsikret uavhengig av stillingsstørrelsen.

Midlertidig ansatte

Du opparbeider pensjonsrettigheter hos oss selv om du bare er midlertidig ansatt. Tilsettingsforholdet må være over minstegrensen for medlemskap.

Husk! Det finnes unntak fra minstekravet for medlemskap. Dette gjelder noen få, godkjente stillingskombinasjoner. I slike tilfeller gis det medlemskap for stillingene sett under ett. Kontakt arbeidsgiveren din dersom du lurer på om dette kan gjelde deg.

Vær oppmerksom på at ikke alle tilsettingsforhold på mindre enn tre måneder blir rapportert til oss.

Ta vare på sluttattesten din

Kortvarige tilsettingsforhold er også pensjonsgivende. For å få disse medregnet må du ta vare på sluttattesten. Denne brukes som dokumentasjon overfor oss ved pensjonering.

Dette kan gi deg høyere pensjon dersom du ikke oppnår 30 års medlemskap i full stilling.

Utenlandske arbeidstakere og norske ansatte i utlandet

Hvis du ikke er medlem i norsk folketrygd, er det frivillig å være medlem i Statens pensjonskasse.

Utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for kortere perioder, blir ofte ikke medlemmer i norsk folketrygd. Nordmenn som jobber for norske arbeidsgivere i utlandet mister ofte medlemskapet i folketrygden, men kan søke om å få opprettholde det.

For nærmere informasjon om vilkårene for medlemskap i norsk folketrygd, se www.nav.no.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Du er kanskje også interessert i ...

Sist oppdatert: 05.07.2013