Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Hvem kan søke boliglån?

De aller fleste av våre medlemmer kan søke om boliglån. Er du ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse, er du medlem og kan søke om inntil 1 700 000 kroner i boliglån.

Hvis dere er to i husstanden som er medlem, kan dere begge søke om boliglån hos oss. Dere må imidlertid sende to separate søknader.

Du er også medlem dersom du er

  • pensjonist
  • statsråd
  • stortingsrepresentant

Er jeg medlem?

Når ektefelle/samboer ikke er medlem

Det er bare medlemmer i Statens pensjonskasse som kan søke om lån hos oss. Det betyr at det er den i husstanden som er medlem, som er ansvarlig for lånet i Statens pensjonskasse. Ektefelle/samboer har dermed ikke gjeldsansvar overfor Statens pensjonskasse. Hvis dere har felles bolig, må imidlertid din ektefelle/samboer godkjenne at vi tar pant i boligen. Dette kalles realkausjon.

Selv om din ektefelle/samboer ikke har gjeldsansvar overfor oss, må vi som hovedregel ha dokumentasjon på inntekter og gjeld for dere begge slik at vi kan vurdere husstandens totaløkonomi.

Søk boliglån

 

Prøv vår lånekalkulator

Oppsatt pensjon - du har ikke rett til lån

Har du en såkalt oppsatt pensjon, kan du - fra og med 14. oktober 2013 - ikke lenger søke om boliglån i Statens pensjonskasse. Oppsatt pensjon betyr at du har en oppspart pensjonsrett hos oss fra et tidligere arbeidsforhold, men ikke jobbet i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse på det tidspunktet du ble pensjonist. 

Jobber du deltid?

Du må jobbe 14 timer eller mer per uke for å kunne søke om lån. For lærere i skoleverket er minstegrensen for å kunne søke om lån 35 prosent av full stilling.

Andre låneordninger vi forvalter:

Har du ventelønn eller vartpenger?

Dersom du har ventelønn eller vartpenger kan du beholde ditt lån hos oss, men du kan ikke søke om nytt lån.

Hvis du slutter i låneberettiget stilling

Hvis du slutter/bytter jobb, og mister medlemskapet ditt i Statens pensjonskasse, mister du også retten til å beholde lånet ditt til ordinære vilkår. Du kan imidlertid beholde lånet til mindre gunstige vilkår. Renten blir oppjustert med to prosent og eventuell avdragsfrihet bortfaller.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 04.07.2014