Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Hvordan betaler jeg lånet mitt?

I nettbanken din kan du inngå avtale om eFaktura eller Avtalegiro for innbetaling av lånet. Giro for terminen blir sendt ca. 2 uker før forfallsdatoen.

Forfallsdatoen er fast den 15. i måneden. Det er ikke anledning til å endre denne.

Nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid er 30 år. Av disse kan inntil 5 år være avdragsfrie.

Ekstraordinære nedbetalinger

Innbetalingen må merkes med ”ekstraordinær nedbetaling på lån nr XXXXXX”. Ved ekstraordinære innbetalinger skal ikke KID-nummer benyttes. Kontonummeret ved nedbetaling av boliglån er 6345 05 16300.

Merk at det kan ta inntil en uke før det innbetalte beløpet oppdateres i systemet. Innbetalingen blir registrert på den datoen beløpet ble mottatt i vår bank.

Ved ekstraordinær nedbetaling vil nedbetalingstiden automatisk reduseres. Ønsker du å opprettholde nedbetalingstiden må du sende en skriftlig melding, gjerne i en e-post.

Det er ingen gebyr for innfrielse av lån eller ekstraordinær nedbetaling på lånet. 

Innfri lånet

Hvis du skal selge boligen din, vil megler ta kontakt med oss og sørge for å innfri lånet ditt.

Skal du selge uten hjelp av megler, eller vil innfri lånet ditt av andre grunner, må du selv ta kontakt med oss for å få oppgitt riktig beløp som skal innfris.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 20.03.2015