Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Hva er minstegrensen for medlemskap?

Det er viktig å kjenne til reglene for minstegrenser og minsteperioder ved rapportering.

Minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 14 timers arbeidstid per uke (37,33 prosent stilling). For pedagogisk personell i grunn- eller videregående skoler er minstegrensen 35 prosent stilling per måned.

Stillinger under minstegrensen skal også rapporteres til oss

Ansatte med arbeidstid under minstegrensen for medlemskap skal likevel rapporteres, men det skal ikke trekkes 2 prosent medlemsinnskudd. Dersom den ansatte ikke har tilsettingsforhold andre steder med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, opptjener de heller ikke pensjonsrettigheter i perioden.

En ansatt kan ha krav på medlemskap dersom vedkommende har flere stillinger som samlet tilfredsstiller kravene til minstegrensen.

Reglene rundt minstegrenser har endret seg over tid. Ta gjerne kontakt med din rapporteringsansvarlig hos oss dersom du er usikker.

Minsteperiode

Sammenhengende perioder på under en måned gir ikke rett til medlemskap, selv om den ansatte jobber over minstegrensene i enkelte uker i denne perioden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje også interessert i ...

Sist oppdatert: 29.08.2014