Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Forhøyelse av uførepensjon

Hvis du skal søke om forhøyet pensjon, må du sende oss søknad og legeerklæring.

Siden gjelder til 31.12.2014.

Slik søker du forhøyet pensjon

Ved beregning av forhøyet pensjon, vil pensjonsgrunnlaget bli beregnet etter en kombinasjon av det pensjonsgrunnlaget du har fra før og lønn for reststillingen. Du vil dermed få med deg lønnsutviklingen du har hatt etter at du tok ut delvis pensjon.

Eksempel

Per har 50 prosent uførepensjon, og skal nå ha 100 prosent uførepensjon. Han har full opptjeningstid. 

Pensjonen vil bli beregnet etter 50 prosent av uførepensjonen han allerede har og 50 prosent av lønnen han har ved full pensjonering.

Pensjonsgrunnlaget for pensjonen som løper er 400 000 kroner. Lønn ved full pensjonering er 450 000,kroner. Pensjonsgrunnlaget ved full pensjonering vil være 425 000 kroner.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 13.10.2014