Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Pensjonen økte fra 1. mai 2011

Den samlede pensjonen fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (Apotekordningen) og folketrygden økte med minimum 2,92 prosent fra 1. mai 2011. Ny, høyere pensjon vil bli utbetalt i juli, sammen med etterbetaling for to måneder.

Det er styret i pensjonsordningen som hvert år beslutter om pensjonene skal oppreguleres, og hvor mye. Dette er bestemt i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Tar utgangspunkt i lønnsvekst i bransjen

Det er for 2011 vedtatt at pensjonene skal reguleres med utgangspunkt i lønnsveksten i apoteksektoren, som i år er på 3,70 prosent. På samme måte som i folketrygden trekkes deretter en fast faktor på 0,75 prosent fra de fleste pensjonene. Dette gir en minimum økning i samlet pensjon på 2,92 prosent. Noen grupper følger folketrygdens regulering, og får derfor en større samlet økning enn dette. Hvor stor økningen blir for hver enkelt, kan medlemmene se av utbetalingsslippen de får fra NAV i juli.

Nøktern regulering

En noe lavere økning i pensjonsreguleringen i 2011 enn i folketrygden er, etter styrets vurdering, nødvendig med utgangspunkt i økonomien i pensjonsordningen. Fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien samt økte fremtidige pensjonsforpliktelser gjør at det er behov for å planlegge nøkternt for fremtidige utfordringer i pensjonsordningens økonomi.

Samlet utbetaling øker

Pensjonen fra Apotekordningen skal samordnes med pensjon fra folketrygden. Fordi økningen i pensjon fra folketrygden og Apotekordningen ikke er lik, gjør samordningsreglene at pensjonsandelen fra Apotekordningen isolert sett vil øke med mindre enn 2,92 prosent, eller i noen tilfeller gå noe ned. Den samlede utbetalingen fra folketrygden og Apotekordningen vil uansett øke med minimum 2,92 prosent.

Du kan lese om utviklingen i pensjonsordningen i årsberetningen for 2010 og i kvartalsregnskapet for første kvartal i år.

Har du spørsmål rundt reguleringen, kan du ta kontakt med oss på telefon 02775 eller e-post .

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 04.01.2012