Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kvartalsregnskap 31.03.2011

Kvartalsregnskapet per 31.03.2011 viser et overskudd på 21,7 millioner kroner før avsetning til kursreguleringsfondet og før endelig beregning av premiereserven for 2011.

Som følge av urolighetene i finansmarkedene, opplever pensjonskassen til dels store svingninger i resultatet. Utviklingen i bufferkapitalen følges nøye og behovet for tiltak for å sikre økonomien i pensjonsordningen vurderes løpende.

Se regnskapet

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 18.09.2012