Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Inntekt fra offentlig sektor

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss.

Hvis du har inntekt fra en stilling i offentlig sektor - det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning - påvirker det pensjonen fra Statens pensjonskasse. Vær klar over at dette også gjelder selv om du er over 70 år. For stilling i Statens pensjonskasse vil pensjonen bli påvirket uansett hvor stor stillingsstørrelsen er.

Vi reduserer pensjonen etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten:

Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100

Pensjonistlønn

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener.

Mer om pensjonistlønn

Meld fra om inntekt

Det er viktig at du gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV.

Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp.

Statens pensjonskasse og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Vil du vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt, kan du se nav.no.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775


eller bruk vårt kontaktskjema.

 

Du er kanskje også interessert i ...

Sist oppdatert: 13.05.2013