Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Nytt regelverk fra 2011

Pensjonsreformen innføres gradvis i folketrygden, og vil påvirke alle nåværende og fremtidige alderspensjonister, men på ulik måte.

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse videreføres, men med noen tilpasninger til de nye reglene i folketrygden.Tilpasningen skjer i hovedsak gjennom de fire punktene nedenfor:

  • levealdersjustering Levealdersjustering Den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år du forventes å leve. Mer om levealdersjustering lukk
  • regulering Regulering av pensjon Pensjonsrettighetene dine reguleres hvert år slik at de opprettholder verdien over tid. Reguleringen tar utgangspunkt i lønnsveksten i samfunnet. Mer om regulering lukk
  • tilpasninger i samordningsloven
  • individuell garanti Individuell garanti Medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger, som erfødt i 1958 eller før, er sikret at de får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når de fyller 67 år. Vilkåret er full opptjeningstid i 100 prosent stilling. Mer om individuell garanti lukk

Hvilket årstall du er født, avgjør hvordan du blir berørt av pensjonsreformen.  

Slik blir du berørt av pensjonsreformen

ÅrskullAlderspensjon fra folketrygdenOffentlig tjenestepensjon
<- 1942

Dagens opptjeningsregler

Ingen levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

Dagens opptjeningsregler

Ingen levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

1943 - 1953

Dagens opptjeningsregler

Fleksibelt uttak

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjon under opptjening og utbetaling

Dagens opptjeningsregler

Levealdersjustering med individuell garanti

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

1954 - 1958

Vektet kombinasjon av nåværende og nye opptjeningsregler

Fleksibelt uttak

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling 

Dagens opptjeningsregler

Levealdersjustering med individuell garanti

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

1959 - 1962

Vektet kombinasjon av nåværende og nye opptjeningsregler

Fleksibelt uttak

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling

Dagens opptjeningsregler

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

1963 ->

Nye opptjeningsregler

Fleksibelt uttak

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under opptjening og utbetaling

Dagens opptjeningsregler

Levealdersjustering

Ny regulering av pensjoner under utbetaling

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss på telefon

02775

eller bruk vårt kontaktskjema. Du kan også logge inn på Min side.Sist oppdatert: 08.12.2011