Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Må eg søkje både hos NAV og hos dykk?

Dersom du søkjer 50 prosent uførepensjon eller meir frå Statens pensjonskasse, er det eit krav at du også søkjer om uførepensjon eller arbeidsavklaringspengar frå folketrygda.

Vi behandlar søknaden om uførepensjon frå Statens pensjonskasse når vi har motteke all nødvendig informasjon, mellom anna melding om vedtaket til NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høgare, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspengar eller uførepensjon frå folketrygda vere klart før vi kan behandle søknaden og utbetale uførepensjonen.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 08.11.2011