Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kva blir pensjonen min?

Full uførepensjon utgjer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget så framt pensjonen er berekna etter full oppteningstid, som er 30 år.

Meir om storleiken på pensjonen.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 29.06.2011