Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kan eg byte til fleksibel alderspensjon i folketrygda?

Dersom du seier frå deg arbeidsavklaringspengar eller uførepensjon i folketrygda til fordel for fleksibel alderspensjon, bør du vere klar over at du ikkje lenger fyller vilkåra for uførepensjon frå Statens pensjonskasse. Uførepensjonen frå Statens pensjonskasse skal i slike tilfelle stoppast frå den same datoen som arbeidsavklaringspengane eller uførepensjonen stansar i folketrygda.

Dersom du ikkje er friskmeld og held fram i stillinga, vil du ikkje få vidare opptening i pensjonsordninga. Du vil dermed bli rekna som tidlegare medlem. Tidlegare medlem Meir om tidlegare medlem. lukk

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 29.06.2011