Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

Samordning av uførepensjon

Folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnes med uførepensjonen fra folketrygden. I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Hvis du har rett til en uførepensjon med en uføregrad på mer enn 50 prosent fra Statens pensjonskasse, vil du som regel også ha rett til en av de følgende ytelsene fra folketrygden:

  • Uførepensjon
  • Arbeidsavklaringspenger

Vi pålegger derfor deg som uførepensjonist å søke om en av disse ytelsene hvis du ikke allerede har gjort det.

Hvis du har uførepensjon i Statens pensjonskasse, er du pliktig til å ta ut alderspensjon fra NAV når du fyller 67 år.

Uførepensjon fra folketrygden

Uførepensjon fra folketrygden består av:

    Vi vil så bruke disse ulike elementene når vi beregner våre samordningsfradrag:

Arbeidsavklaringspenger fra folketrygden

Arbeidsavklaringspenger (AAP) utgjør 66 prosent av et beregningsgrunnlag og utbetales som en dagsats 260 dager i året. Pensjonen herfra skal samordnes med arbeidsavklaringspengene.

Vi samordner ved at vi først reduserer pensjonen for den delen av AAP som overstiger grunnbeløpet Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløpet lukk . Deretter trekker vi et beløp tilsvarende 75 % av grunnbeløpet.  

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 22.03.2011