Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Prøv deg i jobb

Vi kallar det arbeidsforsøk når du vil prøve deg i jobb att etter ein periode med heil eller delvis uførepensjon.

Dersom arbeidsforsøket ikkje lykkast, kan du få attende den opphavlege uførepensjonen dersom sjukdomstilfellet er det same.

Målet med regelen er å gi deg tryggleik til å vite at retten til uførepensjonen framleis er til stades. Denne retten består i inntil fem år, men likevel innafor løyveperioden. Du får da høve til å prøve deg i arbeid att utan å miste moglegheita til framleis å kunne få uførepensjon.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 29.06.2011