Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Uførepensjon

Må du redusere stillingsstorleiken din på grunn av sjukdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon frå Statens pensjonskasse. Uførepensjon blir vanlegvis utbetalt når du har vore sjukmeld i eitt år.

  • Vi kan innvilge heil eller delvis uførepensjon
  • Uførepensjonen kan vere fast eller mellombels
  • Inga nedre grense for kor stor del uførepensjon du kan gå av med

Vilkår for uførepensjon