Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Tegnspråk

 • Pensjon på 1-2-3

  Er du født i 1963 eller seinare? Her finn du sju korte filmar om pensjon – med enkle forklaringar og gode døme. Filmane kjem inn på alle element – frå folketrygda til tenestepensjon og eiga pensjonssparing.

 • Kort om pensjon

  Annenhver nordmann vet ikke hva de får i pensjon. Mange synes også at det er vanskelig å forstå hvordan pensjon regnes ut.

 • Slik er pensjonen bygd opp

  Det finnes mange ulike typer pensjoner, men enkelt forklart er pensjon bygd opp av tre nivåer.

 • Pensjonsreformen ord for ord

  Norges nye pensjonsordning trådte i kraft 01.01.2011. Her er noen nye begreper det kan være godt å kjenne til.

 • Alderspensjon er utsatt lønn

  Som medlem i Statens pensjonskasse har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. Du får en alderspensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt dersom du har full opptjening.

 • Avtalefestet pensjon – pensjon før ordinær aldersgrense

  Avtalefestet pensjon (AFP) er et alternativ for deg som ønsker å trappe ned eller avslutte ditt yrkesaktive liv før ordinær aldersgrense. Du kan velge hel eller delvis nedtrapping – og gjennom Statens pensjonskasse er du sikret en god ordning.

 • Uførepensjon

  Dersom du blir arbeidsudyktig, sikrer uførepensjon i Statens pensjonskasses deg og dine en økonomisk trygghet.

 • Ektefellepensjon varer hele livet

  Et ekteskap varer til døden skiller dere ad, og for en gjenlevende ektefelle er det trygt å vite at ektefellepensjonen i Statens pensjonskasse varer livet ut. Ektefellepensjonen gir dine etterlatte en ekstra sikkerhet i hverdagen. Medlemskapet i...

 • Barnepensjon er trygghet

  Medlemskapet i Statens pensjonskasse er en sikkerhet for flere enn deg. Dine barn er også sikret økonomisk trygghet gjennom ditt medlemskap.

 • Markedets beste boliglån

  Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om lån på inntil 1,7 millioner – eller 3,4 millioner dersom to i husstanden er medlemmer. Renten ligger i gjennomsnitt ca én prosent under markedsrenten. Det kan du spare mange tusen kroner i året på....

 • Gruppelivsforsikring er til for dine nærmeste

  Gruppelivsforsikring er ikke en obligatorisk medlemsrettighet i Statens pensjonskasse, men er en del av lønnsvilkårene for arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen i staten. Det betyr at de fleste statsansatte er dekket av forsikringen,...

 • Yrkesskadeforsikring er en rett for alle

  Yrkesskadeforsikring gir deg et lovfestet krav på erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom. Alle arbeidsgivere må tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. På vegne av staten som arbeidsgiver...

På disse sidene finner du informasjon på tegnspråk fra Statens pensjonskasse.