Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Stortingsrepresentantar

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for stortingsrepresentantar.

Kven har rett til pensjon?

  • Stortingsrepresentantar
  • Etterlatne etter stortingsrepresentantar
  • Vararepresentantar (for den tida dei møter i Stortinget)

Slik søkjer du

  • Send søknad om pensjon til Statens pensjonskasse.
  • Send søknad til NAV om tilsvarande yting

Søknad om fratredelsesytelse og etterlønn skal sendast til Stortinget sin administrasjon.

 

Alderspensjon

Alderspensjon skal sikre deg inntekt til livsopphald når du sluttar å jobbe.

 

Meir om alderspensjon

Uførepensjon

Du kan ha rett til uførepensjon viss du må slutte å jobbe på grunn av sjukdom eller skade.

 

Meir om uførepensjon

Etterlatnepensjon

Viss ektefellen din eller den registrerte partnaren din døyr, kan du ha rett til ektefellepensjon. Barn har rett til barnepensjon viss ein eller begge foreldra døyr.

Meir om etterlatnepensjon

Ny pensjonsordning for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemmer


Alderspensjonen i den nye ordninga er basert på same prinsipp som ny alderspensjon i folketrygda. Frå lova trådde i kraft 1. januar 2012 gjev alle år på Stortinget eller i Regjeringa pensjonsopptening.

Les meir om den nye pensjonsordninga

Har du spørsmål om stortingspensjon?

 

Kontakt oss gjerne på telefon 22 24 17 02, eller på e-post .