Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Pensjonsbehaldning

Alderspensjonen i folketrygda blir berekna ut frå ei pensjonsbehaldning. Denne pensjonsbehaldninga er knytt til for opptening, som blir fasa gradvis inn frå 2011. Det betyr at regelen berre gjeld deg som er fødd i 1954 eller seinare.

Lønner seg å jobbe så lenge som mogleg

Pensjonsbehaldninga er som ein sparegris. For kvart år du jobbar, legg du nokre kroner på sparegrisen. Summen du har spart, blir altså kalla pensjonsbehaldninga og er talet pensjonen din blir berekna ut frå. Jo meir spart, jo større pensjon. Det lønner seg å jobbe så lenge som mogleg.

Kvart år blir det sett av 18,1 prosent av den pensjonsgivande inntekta di opp til 7,1 ganger  grunnbeløpet Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløpet lukk i folketrygda. Også omsorgsarbeid, førstegongsteneste og periodar med uførepensjon eller dagpengar gir opptening, og gjer til at pensjonsbehaldninga veks.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 09.07.2012