Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Besteårsregelen

Besteårsregelen er den gamle oppteningsmodellen i folketrygda, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra du har hatt høgast lønn. Besteårsregelen skal gradvis bli fasa ut, men gjeld enno for nokre årskull.

Fødde i 1953 eller tidlegare

Du vil tene opp pensjon på same måte som før pensjonsreforma. Du får berekna pensjon ut frå besteårsregelen.

Fødde i 1954–1962

Du vil du tene opp pensjon delvis etter besteårsregelen og delvis etter alleårsregelen Alleårsregelen Grunnprinsippet som gjeld frå 2011, er at inntektspensjonen frå folketrygda skal tenast opp gjennom heile det yrkesaktive livet ditt. Han skal reknast ut frå første krone du tener frå du er 17 år til du blir 75 år. Meir om alleårsregelen lukk .

Fødde i 1963 eller seinare

Alderspensjonen din frå folketrygda blir tent opp berre etter alleårsregelen.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 24.03.2011