Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Barnetillegg

Dersom du som alders- eller uførepensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga. For kvart barn utgjer barnetillegget 10 prosent av pensjonen. Pensjonen inkludert tillegg for barna kan ikkje vere større enn 90 prosent av pensjonsgrunnlaget. Barnetillegget tek slutt når barnet fyller 18 år og kan ikkje bli forlengja.

Barnetillegget skal ikkje samordnast med ytingar frå folketrygda.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 24.03.2011