Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Aldersgrense

Aldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i, og er det tidspunktet du må slutte i stillinga. Dei fleste stillingar har ei aldersgrense på 70 år. Du må ikkje forveksle alders grense med pensjonsalder, som fortel når du kan gå av med pensjon.

Lågare aldersgrense – særaldersgrense

Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år, vi seier at dei har særaldersgrense. Særaldersgrenser finn vi som oftast i yrke der det blir stilt særlege krav til fysiske og psykiske eigenskapar.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 24.03.2011