Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Hvem er yrkesskadeforsikret?

Yrkesskadeforsikring gjelder alle arbeidstakere.Det betyr at du har en lovfestet rett til erstatning dersom du blir utsatt for en yrkesskade eller pådrar deg en yrkessykdom.

Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten, har du yrkesskadeforsikring hos oss. 

Det betyr at alle som utfører arbeid for staten, og som ikke er selvstendig oppdragstaker, dekkes av yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også studenter som er i praksis i staten og personer på arbeidsmarkedstiltak. Også vernepliktige og sivilarbeidere dekkes av ordningen, samt innsatte i fengsler som er i arbeid i fengselet.

Det går an å arbeide for staten uten å være statsansatt. Spør din arbeidsgiver dersom du er usikker på hva slags ansettelsesforhold du har.

Er du statsansatt?

Dersom du er statsansatt, kan det gi deg ekstra rettigheter. Det betyr:

  • at du kan få en høyere erstatning ved noen tilfeller av yrkesskade
  • at du er dekket når du er på reise i forbindelse med jobben din. Se Statens reiseregulativ.

Etterlatte kan også ha rett på erstatning

Yrkesskadeforsikringen kan gi etterlatte rett til erstatning dersom en arbeidstaker dør som følge av en yrkesskade. De som er dekket er ektefelle, samboer eller partner og barn under 20 år.

Det er et krav at du og din samboer har vært samboende med felles adresse i folkeregisteret i minimum to år – eller at dere er samboende og har felles barn. For militære i utenlandstjeneste må samboerskapet ha vart i minimum ni måneder.

Dersom du ikke har ektefelle, samboer, partner eller barn under 20 år, kan andre som for en vesentlig del ble forsørget av deg ha krav på erstatning. Hvis det ikke er etterlatte eller forsørgede som har krav på erstatning, utbetales et beløp tilsvarende halvparten av  folketrygdens grunnbeløp Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om folketrygdens grunnbeløp lukk til dødsboet.

Du er kanskje òg interessert i ...

Sist oppdatert: 29.10.2013