Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Spør dei som kjenner situasjonen din

Dersom du ønskjer å snakke med nokon som forstår situasjonen din, rår vi deg til å kontakte ein eller fleire av veteranorganisasjonane.

Organisasjonane kan hjelpe til med råd og innspel, og dei er ei støtte i tøffe tider. Som veteranar veit dei kva du snakkar om. Veteranorganisasjonane kan også gi deg tips om juristar som kan hjelpe deg med søknaden din.

Statens pensjonskasse samarbeider med veteranorganisasjonane i spørsmål som gjeld personell som er blitt skadd etter teneste i internasjonale operasjonar.

Kameratstøtte.no

Besøksadresse
Akershus festning
Bygning 46, Oslo
Telefon: 800 48 500
www.kameratstotte.no

NVIO – Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Postboks 1635, Vika
0119 Oslo
Besøksadresse
Akershus festning
Bygning 22, 2 etasje
Telefon: 23 09 35 49
E-post:
www.nvio.no

Veteranforbundet SIOPS  – Skadde i internasjonale operasjoner

Postboks 749 Sentrum
0106 Oslo
Telefon: 97 00 29 90
E-post:
www.siops.no

Veteran-Alliansen

www.facebook.com/group.php?gid=119629568084054

Forsvarets veteranadministrasjon (FVA)

Postboks 800, Postmottak,
2617 Lillehammer
Telefon: 23 09 66 50
(Telefontid 10.00–14.00)
http://forsvaret.no/familie-veteraner/radgivning/sider/radgivning.aspx

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo
Besøksadresse
Glacisgata 1, Oslo
Telefon: 23 09 80 00
www.regjeringen.no/fd

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 02.05.2011