Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Når gjeld ordninga?

Gruppelivsordninga gjeld 24 timar i døgnet og uavhengig av dødsårsak. Du er inkludert i gruppelivsordninga så lenge du får løn frå stillinga di.

Forsikringa gjeld òg

  • under omsorgspermisjon som er gitt etter reglane i Hovudtariffavtalen
  • når du er sjukemeld med løn
  • dei første to åra etter at du er vorten uførepensjonert

Til etterlatne etter arbeidstakar som døyr innan eitt år etter å ha byrja permisjon - og som ikkje har hatt ordinært lønna arbeid i permisjonstida, blir eingongssumen utbetalt etter vanlege reglar.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 07.04.2015