Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Når gjeld ordninga?

Gruppelivsordninga gjeld 24 timar i døgnet og uavhengig av dødsårsak. Du er inkludert i gruppelivsordninga så lenge du får løn frå stillinga di.

Forsikringa gjeld òg

  • under omsorgspermisjon som er gitt etter reglane i Hovudtariffavtalen
  • når du er sjukemeld med løn
  • dei første to åra etter at du er vorten uførepensjonert
  • i nokre tilfelle når du har uløna permisjon, og du ikkje har anna løna arbeid eller startar eiga verksemd ved sida av permisjon

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.09.2012