Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kven vert beløpet utbetalt til?

Eingongsbeløpet på 10 ganger grunnbeløpet i folketrygda Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløpet i folketrygda lukk vert utbetalt til etterlatne ektefelle, registrert partner eller sambuar.

Som sambuar meiner vi i denne samanheng

  • person som avdøde har levd saman med i ekteskapsliknande forhold viss det i folkeregisteret framgår at dei har hatt same bustad dei siste to åra.
  • person som hadde felles barn og felles bustad med avdøde

Opplysning om eventuell sambuar er ikkje registrert sentralt. Vi er her avhengig av at gjenlevende sambuar eller andre melder frå.

Barn som ikkje har fylt 25 år får utbetalt 4 gonger grunnbeløpet i folketrygda Grunnbeløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 82 122 kroner per 01.05.2012. Meir om grunnbeløpet i folketrygda lukk (G). Om det ikkje er etterlaten ektefelle, sambuar eller partner, blir det utbetalt 1 G i tillegg til kvart barn.

Viss det ikkje er ektefelle eller barn, har andre som vart vesentleg forsørga rett til 4 G tilsammen.

Viss det ikkje finst etterlatne som nemnt, vert det utbetalt 3G til dødsbuet.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 05.07.2013