Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kva skjer med lånet mitt om eg flytter?

For å få bustadlån hos oss, må du bo i den finansierte bustaden. Dersom du skal flytte, vil vi seie opp lånet med 3 månaders varsel.

Med flytting meiner vi varig endring av bustadsadresse. Vi bruker folkeregisterets registrerte boligadresse som bustadsadresse.

Dispensasjon fra boplikten

Når du flytter, kan du få dispensasjon av boplikten på inntil eitt år. Du må søkje skriftleg om dispensasjon. I einskilde høve kan vi innvilge fritak frå boplikta for lengre periodar. 

Flytte på grunn av beordring

Om du må flytte på grunn av beordring, gir vi fritak frå boplikta.

Ansette i utenrikstenesta

I den perioden du jobber i utlandet gir vi fritak fra boplikten. Vi må ha kopi av vedtak/tilsettingsesvilkåra for beordringa.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.04.2011