Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Prisane våre

Termingebyr per forfall

Kr

Månadleg

30

Kvartalsvis

50

Halvårleg

75

Andre typar gebyr

Kr

Etableringsgebyr elektronisk lånesøknad
Etableringsgebyr ved papirsøknad
Tinglysing i samband med etablering av lån

1700
2000
Inntil 1 935

Purregebyr

61

Betalingsutsetjing (inkludert betalingsavtale)

300

Prioritetsviking
Tinglysing i samband med prioritetsviking

800
1548

Pantefråfall

800

Pantebytte

1 400

Seksjonering

800

Nedkvittering (utanom innfriing)

800

Endring av lånetype

300

Endring til kortare/lengre nedbetalingstid

300

Avdragsfridom/fjerning av avdragsfridom

300

Endring av terminforfall

300

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.04.2011