Kven kan søke bustadlån?

Alle medlemmene våre kan søkje om bustadlån, både yrkesaktive og pensjonistar. Er du tilsett i ei verksemd som er knytt til Statens pensjonskasse, er du medlem og kan søkje om inntil 1 700 000 kroner i bustadlån.

Du er også medlem dersom du er

  • pensjonist
  • statsråd
  • stortingsrepresentant

Er eg medlem?

Søk bustadlån

 

Andre låneordningar vi forvaltar:

  • Jernbanens Pensjonskassefond
  • Pensjonsordninga for apotekverksemd

Har du ventelønn eller vartpengar?

Dersom du har ventelønn eller vartpengar, kan du behalde lånet ditt hos oss, men du kan ikkje søkje om nytt lån.