Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kven kan søke bustadlån?

Alle medlemmene våre kan søkje om bustadlån, både yrkesaktive og pensjonistar. Er du tilsett i ei verksemd som er knytt til Statens pensjonskasse, er du medlem og kan søkje om inntil 1 700 000 kroner i bustadlån.

Du er også medlem dersom du er

  • pensjonist
  • statsråd
  • stortingsrepresentant

Er eg medlem?

Søk bustadlån

 

Andre låneordningar vi forvaltar:

  • Jernbanens Pensjonskassefond
  • Pensjonsordninga for apotekverksemd

Har du ventelønn eller vartpengar?

Dersom du har ventelønn eller vartpengar, kan du behalde lånet ditt hos oss, men du kan ikkje søkje om nytt lån.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.04.2011