Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Kva er renta?

Ved månadlege terminar er nominell rente p.t. 2,716 % p.a.

Statens pensjonskasse nyttar normrenta som årleg effektiv rente (før gebyr). I praksis betyr dette at jo oftare du har terminforfall, jo lågare blir den nominelle renta på lånet.

Med utgangspunkt i normrenta og betalingsfrekvensen vil dei nominelle rentesatsane utgjere:

  • Månadlege forfall 2,716 % p.a.
  • Kvartalsvise forfall 2,722 % p.a.
  • Halvårlege forfall 2,731 % p.a.

Normrenta er p.t. 2,75 % p.a. Vi tilbyr ikkje fastrente.

Endringar i rente- og gebyrvilkåra

Renta kan endrast inntil seks gonger i året:

  • Januar
  • Mars
  • Mai
  • Juli
  • September
  • November

Du blir varsla om endringar i rente- og gebyrvilkår minst seks veker før endringa tek til å gjelde.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne på telefon

02775

eller bruk kontaktskjemaet vårt. Du kan òg logge inn på Min medlemskap.

Sist oppdatert: 14.04.2011