Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Bustadlån

Nominell rente

2,227 %

 

Prøv lånekalkulatoren vår

Derfor bør du søkje bustadlån i Statens pensjonskasse:

 • Du kan låne inntil 1,7 millionar kroner - eller 3,4 millionar om de er to medlemer i husstanden.
 • Vi ligg i snitt 1 prosentpoeng under marknadsrenta.
 • Nedbetalingstida er på opptil 30 år.
 • Du kan låne inntil 80 prosent av marknadsverdi innanfor ramma på 1,7 millionar.

Søk bustadlån

 

Dette kan du søkje om lån til:

 • kjøp av bustad
 • forskot til ny bustad
 • kjøp av tilleggstomt
 • jordbrukseigedom
 • refinansiering
 • oppussing
 • skifteoppgjer
 • flytte av statsinstitusjon

 

Elisabeth Realfsen, leiar i Finansportalen.

"Det er absurd å la denne muligheten gå fra seg."

 

Elisabeth Realfsen, dagleg leiar i Finansportalen til aftenposten.no 09.09.09 (Foto: finansportalen.no)

Slik refinansierer du:

 1. Fyll ut den elektroniske lånesøknaden vår.
 2. Signér lånetilbodet vi sender deg og returnér det til oss saman med dokumentasjonen vi ber deg om.

Når vi har tinglyst dokumenta, blir lånet ditt formelt flytta over til oss. Deretter sender vi deg nedbetalingsplanen.

Du kan også søkje om lån til å pusse opp bustaden din.

Meir om lån til refinansiering og oppussing

Slik låner du til ny bustad:

 1. Kjøp bustaden du ynskjer med finansieringsbevis frå banken din. Vi kan diverre ikkje gi finansieringsbevis eller mellomfinansiering.
 2. Søk om lån seinast tre veker før overtakingsdatoen, slik at lånedokumenta blir klare før du skal overta bustaden.
 3. Vi betalar vår del av lånet til seljaren, og banken gjer det same med sin del av beløpet.

Meir om lån til å kjøpe ny bustad