Hopp direkte til innhald

Hopp direkte til Søk

49.4.4065.147

Vartpengar

Vartpengar er ei økonomisk støtteordning for tilsette som vert overtalige og oppsagde frå ikkje-statlege verksemder med medlemskap i Statens pensjonskasse.

For å få vartpengar må du

  • vere utan rett til pensjon eller løn
  • ha minst fire års medlemskap i Statens pensjonskasse før fråtreding
  • vere registrert som reell arbeidssøkjar hos NAV

Meir om vartpengar